Intro til Find vej Mobil-quiz

Hvordan fungerer quizzen?

Alle landets Find vej tilbud byder også på en mobil-quiz. Quizruten ’bestilles’ på den valgte rutes side på findveji.dk, eller man kan lægge bestillingssiden i en QR kode som brugeren skal scanne. Et startlink tilsendes i mail eller sms. Når man klikker på startlinket begynder tiden at tælle. Mobilen fortæller hvor quizruten starter og hvilken rækkefølge posterne skal findes i. Ved hver post indtastes det bogstav, som står på det tilhørende postskilt, (eller ved det tilhørende foto i en foto-orientering), hvorefter quizopgaven kommer frem på skærmen. Systemet holder styr på point og tidsforbrug og sender en mail til slut med oplysningerne.

Er du lærer kan du med fordel på forhånd hente ruten til dine elever ved at indsætte deres mobilnumre, så de selv modtager startlinket, men din egen mailadresse så du modtager mailen til slut. På den måde får du deres facit.

Hvis du må give op på at finde posten kan du taste PAS i kodefeltet på mobilen, og få opgaven alligevel. Men vil du til tops i Hall of Fame må du finde posten og notere den korrekte kode.

Oprettelse af mobil-quiz

Der er mulighed for selv at lægge opgaver ind på posterne. Opgaverne kan have et tema, fx natur eller diverse skolefag. Der kan lægges billeder ind sammen med opgaven eller links til lyd- og filmklip. 

Systemet er velegnet til brug i skolernes undervisning og kobler læring med bevægelse, i god tråd med den nye skolereform. 
Det er gratis at oprette ruterne og kræver blot et log ind som rekvireres hos Dansk Orienterings-Forbund.

Se videovejledningen 'Opret en Find vej mobil-quiz'

Hent vejledning som pdf  oprettelse af mobil-quiz hvor quizopgaver kan redigeres efter oprettelse

Hent vejledning som pdf oprettelse af mobil-quiz via genvej, hurtigere men quizopgaver kan ikke redigeres 

Vi kan slette dine ruter hvis vi finder at de er irrelevante i forhold til grundideen med Find vej i Danmark. Quizopgaver som lægges ind i systemet via fanen 'Quizopgaver' kan blive delt og brugt af andre, men må kun anvendes i regi af Find vej i Danmark. Vær venligst omhyggelig med at angive korretkte svar til importerede quizopgaver.