Skip to main content

Hvad er orienteringsløb?

Lær mere om sporten og få tips til at blive bedre til at finde vej

Alle kan lære at finde vej

Uanset om du normalt har en god stedsans eller ej, kan du lære at læse et kort og blive god til at finde vej.

Lær unikke færdigheder

Orientering handler om at finde vej med brug af kort og kompas, og du lærer at tage selvstændige beslutninger ud fra hvem du er og hvad du er god til. Sporten kræver fokus og nærvær, og det sociale fællesskab rundt om sporten er fundamentet for den enkeltes udvikling. Orientering er for alle!

  

Hvad er orienteringsløb?

Orienteringsløb handler ret basalt om, at du ved hjælp af kort og eventuelt kompas, finder vej til og mellem nogle punkter i ukendt terræn. Punkterne er markeret med enten permanente ’poster’ som fx Find Vej-pælene, eller med midlertidige markeringer som ’postskærme’ eller minestrimmel.

Lær mere om orienteringsløb på forbundets hjemmeside:

Hvordan finder jeg vej?

At finde vej handler om at øve sig i at læse et kort og forstå dets farver og signaturer, at tolke kort og terrænet i forhold til hinanden, at bruge kortet og fortolkningen af det og terrænet til at finde vej til om mellem punkter og om at planlægge vejen mellem to punkter og gennemføre den ved brug af kort.

Læs mere om hvordan man finder vej, i hæftet her: 

Hvem kan være med?

Både 'Find Vej i Danmark' og orienteringssporten generelt, er for personer i alle aldre og på alle niveauer, både i forhold til at kunne navigere og bevæge sig. Man kan både gå og løbe til orienteringsløb og på postjagt med Find Vej, og til stævner i orienteringsløb konkurreres der i aldersklasser fra 12 år til 85+ år.

Find en rute, der passer til dig, her:

Orienteringskortets farver og signaturer

Lær at læse et kort og forstå dets farver og signaturer.

Kort, der skal bruges til orienteringsløb, er helt særlige kort, som er mere detaljerede end almindelige vejkort og digitale kort som fx Google Maps. For at kunne læse et orienteringskort, skal du ligesom ved alle andre kort, vide hvad de forskellige farver og symboler, kaldet signaturer, betyder. Du skal altså vide hvad det, der ligner farvede klatter, streger og symboler på kortet, betyder ude i virkeligheden

 

Signaturerne på kortet kan groft inddeles i fem forskellige farver:

Sort
Ofte menneskeskabt - men også f.eks. sten eller klipper. Stier, veje og hegn er noget af det første, man lærer at orientere efter.

Grøn
Jo tættere skoven er, jo mørkere grøn er kortet. Helt hvid betyder, at skoven er let at løbe gennem, men at der stadig er træer.

Gul
Gult betyder mere eller mindre åbent. Jo mere gult, jo mere åbent, og en fodboldbane er en helt mørkegul firkant. Er der hvide eller grønne prikker i det gule, er der spredt bevoksning.

Blå
Blå betyder vand, som grøfter, åer, søer, brønde osv. Moser kan man ofte passere - med risiko for våde fødder. Hvis en mose, dam eller å ikke kan passeres, er der en sort kant rundt om.

Brun
Landskabet - huller, skrænter, højdekurver. Det, som beskrives med den brune farve, er de sikre og "langtidsholdbare" ting på kortet - men kurver er også noget af det sværeste at lære at orientere efter.

Orienteringskort tegnes efter en international 'kortnorm', som er et sæt regler for korttegningen. Det sikrer at kort tegnes ens over hele verden. Kortnormen bestemmer, hvordan kortene skal tegnes og hvilke signaturer, der skal benyttes på kortet. Det er derfor muligt for dig at læse og forstå et orienteringskort uanset hvor i verden du deltager i orientering.

Kort til orientering fås normalt i målestoksforhold 1:7.500, 1:10.000 eller 1:15.000. Det betyder at 1 cm målt på kortet er henholdsvis 75, 100 eller 150 meter i terrænet. Til særlige discipliner som eksempelvis sprint, benyttes kort i målestok 1:3.000 eller 1:4.000.

Kortene udgives og administreres af orienteringsklubberne efter aftale med korttegnerne. Orienteringskort er beskyttet af lov om ophavsret og må derfor ikke kopieres. Det er muligt at få tilladelse til kopiering ved at kontakte den klub der ejer kortet og Find Vej ruten, og prisen for brug aftales med klubben.

I Dansk Orienterings-Forbunds's udgivelse "Lær at finde vej" kan du læse endnu mere om orienteringskortet:

Myter om orienteringsløb og at finde vej

Der hersker mange misforståelser og myter omkring orienteringsløb og det at kunne finde vej. Her får du aflivet nogle af myterne og bliver sporet ind på den rette forståelse af hvad det vil sige at finde vej.

Du skal svare på spørgsmål og løse opgaver ved posterne

FORKERT

Det er en udbredt misforståelse, at man skal løse opgaver, når man kommer til posterne i orienteringsløb. Ligesom når du, ude på en Find Vej-tur, registrerer at du har været ved posten, ved at notere bogstavkoden, skal det på orienteringsløb blot registreres at du har været det rigtige sted. Det sker på konkurrencer ved at man ’stempler’ med en chip på en digital enhed, som registrerer at du har været der. 

Du skal være født med god retningssans for at blive god til at finde vej

FORKERT

ALLE kan lære at læse et kort og blive gode til at finde vej. Retningssans handler om intuition, og det er selvfølgelig ikke en ulempe at have en god idé om hvilken retning du kom fra og hvilken du så skal i videre. Men både retningssans og evnen til at orientere sig, er noget du bliver bedre til, når du finder vej. Det handler om at øve sig og du er kommet til det rette sted: der er mere end 1000 Find Vej-ture at gå i gang med.

Det fedeste ved at finde vej er, at du kommer ud i det fri og får set nye steder

RIGTIGT

...eller det er i hvert fald noget af det fedeste ved Find Vej og orienteringsløb. Andre vil måske sige at det fællesskab, man finder i de danske orienteringsklubber eller glæden ved at finde en post, efter at man har læst kortet rigtigt og taget de rigtige valg i sin orientering, eller måske at glemme alt om trætte ben og være fuldstændigt til stede, også er noget af det fedeste ved at finde vej og dyrke orienteringsløb. 

Du kan dyrke orienteringsløb i alle aldre og i alt slags vejr

RIGTIGT

Orienteringssporten og det at finde vej, er for ALLE. Uanset alder og fysisk form, kan du få en god oplevelse, på jagt efter poster. Til konkurrencer i orienteringsløb, kan man deltage i aldersklasser fra 12 år og helt op til 85+ år. Både træninger og konkurrencer foregår hele året og i alt slags vejr, og selvom det måske er sjovere at finde poster i solskin, glemmer du hurtigt regnen, når du er på postjagt i smukke omgivelser.

Løb sammen med andre

Det er endnu sjovere at løbe sammen med andre, så find den nærmeste orienteringsklub, og kig forbi deres ugentlige træningsløb, hvis du har lyst til mere.