Vil du registrere de poster, du har fundet, skal det foregå via PC.

Information til brugere

Vi bruger dine kontaktoplysninger til at kunne sende dig det nødvendige startlink i en mail, og evt også i en sms, hvis du ønsker det. Ligeledes får du en kvitteringsmail efter afsluttet tur med dit tidsforbrug og pointscore i quizzen. Vi forbeholder os desuden retten til at sende relevante nyhedsbreve med information om nyudviklinger og opdateringer i systemet, samt aktuelle tilbud om events, som fx den årlige Find vej Dag - der som hovedregel finder sted om foråret. :)

God fornøjelse!

Nordea-Fonden_logo