Vil du registrere de poster, du har fundet, skal det foregå via PC.

Intro til Find vej Mobil-quiz

Hvordan fungerer quizzen?

Alle landets Find vej tilbud byder også på en mobil-quiz. Quizruten ’bestilles’ på den valgte rutes side på findveji.dk, eller man kan lægge bestillingssiden i en QR kode som brugeren skal scanne. Et startlink tilsendes i mail eller sms. Når man klikker på startlinket begynder tiden at tælle. Mobilen fortæller hvor quizruten starter og hvilken rækkefølge posterne skal findes i. Ved hver post indtastes det bogstav, som står på det tilhørende postskilt, (eller ved det tilhørende foto i en foto-orientering), hvorefter quizopgaven kommer frem på skærmen. Systemet holder styr på point og tidsforbrug og sender en mail til slut med oplysningerne.

Er du lærer kan du med fordel på forhånd hente ruten til dine elever ved at indsætte deres mobilnumre, så de selv modtager startlinket, men din egen mailadresse så du modtager mailen til slut. På den måde får du deres facit.

Hvis du må give op på at finde posten kan du taste PAS i kodefeltet på mobilen, og få opgaven alligevel. Men vil du til tops i Hall of Fame må du finde posten og notere den korrekte kode.

Oprettelse af mobil-quiz

Der er mulighed for selv at lægge opgaver ind på posterne. Opgaverne kan have et tema, fx natur eller diverse skolefag. Der kan lægges billeder ind sammen med opgaven eller links til lyd- og filmklip. 

Systemet er velegnet til brug i skolernes undervisning og kobler læring med bevægelse, i god tråd med den nye skolereform. 
Det er gratis at oprette ruterne og kræver blot et log ind som rekvireres hos Dansk Orienterings-Forbund.

Se videovejledning 'Opret Find vej mobil-quiz - redigerbar rute' eller 'Lyn opret Mobil-quiz'

Hent vejledning som .pdf: Opret mobil-quiz - redigerbare rute/quiz

Hent vejledning som .pdf: Lyn opret mobil-quiz via genvej - kan ikke redigeres

Hvis du vil bidrage med quizopgaver som andre også kan få glæde af, kan du tilføje dem inde i refinery, under fanen Quizopgaver. Enten et ad gangen eller flere samtidig vha importskemaet som findes derinde. Følg vejledningen og vær omhyggelig med at kontrollere, at du gør det korrekt. Får du fx angivet et forkert svar som det korrekte, skal du kontakte [email protected] så vi kan rette fejlen. Se videovejledning 'Tilføj quizopgaver'

Vi kan slette dine ruter og quizopgaver hvis vi finder at de er irrelevante i forhold til grundideen med Find vej i Danmark. Quizopgaver som lægges ind i systemet via fanen 'Quizopgaver' kan blive delt og brugt af andre, men må kun anvendes i regi af Find vej i Danmark. Vær venligst omhyggelig med at angive korretkte svar til importerede quizopgaver.