Vil du registrere de poster, du har fundet, skal det foregå via PC.

Hobro Østerskov

9500 Hobro

Velkommen til "Find vej i Hobro Østerskov".

Kortet dækker Hobro Østerskov, som ligger på sydsiden af Mariager Fjord i Hobro by ved Mariagerfjord Gymnasium.

Posterne er sorte pæle, og de er nummererede fra nr.1 til 30, i alt 30 pæle. Pælene kan ofte være svære at se i terrænet, men tag tiden til at finde dem.

Tallene på kortet er den rækkefølge, som posterne til et normalt orienteringsløb tages i, men du bestemmer selvfølgelig selv, om du vil tage posterne i en anden rækkefølge, og ligeså hvor mange poster du vil tage. I øvrigt er der både lette og svære poster.

Rigtig god fornøjelse!