Vil du registrere de poster, du har fundet, skal det foregå via PC.

Næbbegård Plantage

2970 Hørsholm

"Find vej i Danmark" er et folkesundt projekt med tilbud om en lidt anderledes tur i det fri. Det findes i forskellige sværhedsgrader, så alle kan være med.

Via linket ovenover kan du hente kortet som en PDF-fil (A4), som du kan printe ud og tage med dig. På kortet angiver trekanten startpunktet, cirklerne viser posternes placering og dobbeltcirklen er mål.

Du kan også hente en signaturforklaring med postbeskrivelser og GPS-koordinater, du kan tage med på turen. Der er også et felt for hver post, som du kan “klippe” med den klippetang, du finder på hver postmarkeringssøjle.

Hver markeringsøjle er forsynet med et bogstavkode. Hent oversigten over bogstavkoderne, så du kan tjekke, om du har været ved de rigtige poster.