Aarhus Midtby

8000 Aarhus C

Kend Aarhus er kommet til verden med midler fra Aktiv Århus Puljen.

Ambitionen er at gøre Aarhus centrum til et motions-, bevægelses-, og informationsrum for byens borgere, og at vise Aarhus centrum for alle, både gående og løbende.

Vælg en af de spændende temature:
- Kunst og Symboler
- Besættelsen
- Vikingetiden
- Arkitektoniske perler
- Kærlighedsruten

God fornøjelse!

Læs mere om Kend Aarhus på hjemmesiden
      www.kend-aarhus.dk
Besøg orienteringsklubbernes hjemmesider:
     OK PAN
     Aarhus 1900 Orientering

Der er ingen mulighed for at registrere posterne på de fem ruter.