Vil du registrere de poster, du har fundet, skal det foregå via PC.

Storskoven

4330 Hvalsø

I Storskoven har vi 30 faste poster, som står permanent i skoven, og hvor nye som gamle i klubben til enhver tid kan øve sig på orientering. I terrænet er posterne markeret med store røde firkantede pæle med et Find vej i ... metalskilt forsynet med postnummeret.

Følg linket til projektet ovenfor og find forslag til baner.

God fornøjelse!