Vil du registrere de poster, du har fundet, skal det foregå via PC.

Grenaa Midtby

8500 Grenå

Med en Find vej-profil får du adgang til alle kort og ruter.

God tur!

Opret dig

Ruteforslag:

Vælg en rute og få adgang til spændende ture, som du kan printe eller følge med din telefon.

Foto-orientering i Grenaa City.

Til dette kort findes en række billeder. Download kort og billeder. Hvilket billede hører til hvilken post?

Der er ikke sat skærme ud. Når I kommer til cirklen indtegnet på kortet, find billedet der passer til den genstand I står ved, og skriv koden i tabellen på kortet. 

Start evt. ved kirken på torvet i Grenaa, tag posterne i den rækkefølge der passer jer bedst.