Vil du registrere de poster, du har fundet, skal det foregå via PC.

Enø

4736 Karrebæksminde

Velkommen til ”Find vej på Enø”
- et tilbud til dig, der vil have naturoplevelser og viden om naturen på en ny måde!

Find vej på Enø er en naturoplevelsesvandring, hvor du besøger op til 7 "Natura 2000" lokaliteter og derved kan få viden om naturen på Enø, og hvor gevinsten desuden er sund og sjov motion.
Hensigten er, at få flere ud at orientere og bevæge sig.