OBS!

En nyt Find Vej i Danmark-side er på vej og du kan godt glæde dig! 

Det betyder desværre at alle poster, der registreres på denne side, ikke tæller i Hall of Fame, 

der også vil blive nulstillet, når den nye side bliver lanceret. 

Rude Skov Nord

3460 Birkerød

Du finder vej mellem en række poster i skoven ved hjælp af et kort. Posterne er afmærket med let genkendelige røde pæle. Kort med forslag til baner kan du downloade her på siden som en pdf-fil (A4), som du kan printe og tage med dig. Det er muligt at afkorte alle banerne.

På kortet med banen angiver trekanten startpunktet, cirklerne viser posternes placering (posten er i midten) og dobbeltcirklen er mål.

På kortene er der vist postdefinitioner for banerne. Første kolonne angiver postnummeret på banen. Anden kolonne er et kontrolnummer, som også står på skiltet på posten. På den måde kan du tjekke om det er den rigtige post, du har fundet. I tredje kolonne er angivet hvilken terrængenstand posten står ved.

På banernes side 2 er der en signaturforklaring for kortet, som du kan tage med på turen. Der er også et klippekort med et felt for hver post, hvor du kan notere kontrolkoden, som du finder på hver post, eller“klippe” i med den klippetang, du finder på en del af posterne (desværre forsvinder de hurtigt på nogle af pælene, hvis vi sætter nye op).