Vil du registrere de poster, du har fundet, skal det foregå via PC.

Pipstorn

5600 Faaborg

Fåborg Orienteringsklub har sat 30 faste poster op i Pipstorn skov, med post/kontrolnumrene 181 - 210.

Find posterne og notér deres bogstavkoder, som bevis.. Her på siden kan du registrere dine koder og komme i Find vejs Hall of Fame. Du kan også finde vej med mobilen og teste din paratviden på den korte quiz-rute.

God fornøjelse!

Vidste du at: Pipstorn Skoven har fra gammel tid hørt til Findstrupgård, det senere Holstenshuus. Rester af gamle agersystemer fortæller, at dele af skoven tidligere har været opdyrket. Den begrænsede opdyrkning har bevirket, at der i skovbunden er bevaret et enestående rigt og varieret udvalg af fortidsminder, både langdysser, gravhøje m.m. Beliggende ca. 4 km. øst for Faaborg.