OBS!

En nyt Find Vej i Danmark-side er på vej og du kan godt glæde dig! 

Det betyder desværre at alle poster, der registreres på denne side, ikke tæller i Hall of Fame, 

der også vil blive nulstillet, når den nye side bliver lanceret. 

Als Nørreskov

6430 Nordborg

Hent O-Track til mobilen:

Playstore Appstore

Velkommen til Als Nørreskov Nord.

Orienteringsklubben OK Syd har opsat 38 faste poster i Als Nørreskov Nord og lavet et kort over området.
Posterne i skoven er markeret med pæle. Hver pæl har et nummer mellem 1 og 38 samt en kode med 3 bogstaver.

Startsteder: Der er 2 startsteder med en infostander. Start 1 (S1) er på parkeringspladsen ved Naturskolen Nordals på Holmvej
33 og start 2 (S2) på parkeringspladsen ved Nygård Strand

Begynderbaner: alle poster ligger på stier eller skovveje, kun få retningsskift mellem hver post.
Lette baner: alle poster ligger på eller kan ses fra stier eller skovveje, flere retningsskift mellem hver post.
Mellemsvære baner: poster ligger ved tydelige terrængenstande, som regel inde i terrænet og ikke synlige fra veje
og stier. Flere vejvalgsmuligheder og man kan komme ret tæt på posten ved at følge skovveje, stier og grøfter.
Svære baner: poster ligger inde i terrænet og delstræk går på tværs af veje og stier.

Har du lyst til at prøve mere?

Orienteringsklubben OK Syd er en aktiv og velfungerende klub med ca. 90 medlemmer. Vi dækker Aabenraa og Sønderborg kommuner. Vi har tilbud til både unge og voksne, og mange familier deltager i vores sport.
Hver uge arrangeres træningsløb i en Sønderjysk skov. Der er baner til alle: Uøvede, øvede, unge som ældre.

For begyndere og let øvede er banerne 3 – 4 km lange og for øvede er der baner op til 6 – 8 km.
Om sommeren er det onsdage kl. 18 og om vinteren lørdage kl. 13.
Se løbskalender og mødesteder på www.oksyd.dk , hvor du også kan læse mere om klubben.

God fornøjelse
OK Syd