Vil du registrere de poster, du har fundet, skal det foregå via PC.

Tvis Mølle/Vandkraftsøen

7500 Holstebro

Med en Find vej-profil får du adgang til alle kort og ruter.

God tur!

Opret dig

Ruteforslag:

Vælg en rute og få adgang til spændende ture, som du kan printe eller følge med din telefon.

Tag på opdagelse og finde de opsatte pæle, der markerer posterne ved Tvis Mølle lidt øst for Holstebro.