Vil du registrere de poster, du har fundet, skal det foregå via PC.

Den Grønne Kile

2605 Brøndby

Med en Find vej-profil får du adgang til alle kort og ruter.

God tur!

Opret dig

Ruteforslag:

Vælg en rute og få adgang til spændende ture, som du kan printe eller følge med din telefon.

Hent O-Track til mobilen:

Playstore Appstore

Den grønne kile

Brøndby Kommunes deles af Den Grønne Kile er på ca. 285 ha, hvoraf en stor del i dag er offentlig eje. Den ligger udspændt mellem Holbæk- og Køge Bugt Motorvejen og afgrænses af Motorringen og Vestvolden mod øst og af kommunegrænsen mod Vallensbæk i vest. Den benyttes i dag til rekreative og jordbrugsmæssige formål, herunder kolonihaver, skovplantninger, landbrug, golfbane og tekniske anlæg.