Vil du registrere de poster, du har fundet, skal det foregå via PC.

Kalundborg Ungdomsskole - Herredsåsen

4400 Kalundborg

Med en Find vej-profil får du adgang til alle kort og ruter.

God tur!

Opret dig

Ruteforslag:

Vælg en rute og få adgang til spændende ture, som du kan printe eller følge med din telefon.

I Herredsåsen har vi 30 faste poster, som står permanent i skoven, og hvor unge som gamle til enhver tid kan øve sig på orientering. Posterne er også gode til at få bevægelse ind i undervisning. Via Mobilquiz kan der tilknyttes opgaver på ruten. I terrænet er posterne markeret med store røde firkantede pæle med et Find vej i ... metalskilt forsynet med postnummeret.