Vil du registrere de poster, du har fundet, skal det foregå via PC.

Lind Vest og Øst

7400 Herning

Med en Find vej-profil får du adgang til alle kort og ruter.

God tur!

Opret dig

Ruteforslag:

Vælg en rute og få adgang til spændende ture, som du kan printe eller følge med din telefon.

Bemærk: Tjek status på projektet, inden du tager afsted via linket Mere information herover.

Bane forslag: Se under "Mere information" herover

Under "Mere information" viderestilles du til projektets egen side under Herning Orienteringsklub

De to kort Lind Vest og Lind Øst er lavet i samarbejde med Lind Skole, som fra Friluftsrådet har skaffet midler til projektets gennemførelse.

Tak til alle private lodsejere og grundejerforeninger, som sammen med Herning kommune har givet tilladelse til opsætning af posterne. De fleste poster og klippetænger er anbragt på træpæle, men nogle er dog fastgjort til mure eller vægge.

Med sine 52 poster kan der på hvert kort let laves mellemsvære og lette baner på helt op til 8 km.

For at lette overgangen ved anvendelse af begge kort, er posterne 51 og 52 fælles.

Særlig interessant – men også svært - er et stort og bakket skovområde på den nordlige del af Lind Øst med MTB-baner.

Vi håber, du må få stor fornøjelse af en tur efter posterne – og du behøver ikke løbe.

Herning Orienteringsklub

Asger Kristensen

Kontaktperson:

Asger Kristensen