Vil du registrere de poster, du har fundet, skal det foregå via PC.

Det Store Vandskel

7173 Vonge

Findvej i ”Det store Vandskel”
Orienteringsklubben OK Snab har udsat 21 poster ved Det store Vandskel.
Kort, ruteforslag og masser af materiale om orienteringsløb kan frit hentes fra hjemmesiden via linket ovenfor.
Der er to startsteder. P-pladsen ved Gudenåens udspring (P3) og p-pladsen ved Koutrup Skov/Hærvejen (P2). Der er toiletter ved P3, som er åbne i sommerhalvåret.
Danmarks længste å, Gudenåen, og Danmarks vandrigeste å, Skjern Å, udspringer med få hundrede meters mellemrum her i dalen og løber til henholdsvis Kattegat og Vesterhavet. På skrænterne finder du Danmarks største sammenhængende egekrat med forkrøblede træer. De er rester af landets oprindelige skov.
Turen går gennem Koutrup Skov, der er udlagt som naturskov, og undervejs passeres flere gravhøje.
Overdrevne græsses af kvæg og til dels af får i sommerhalvåret. Bemærk at nogle få poster står i indhegningerne. Med tiden vil området komme til at fremstå som en mosaik af overdrev, egekrat, løvskov, eng og vandløb. Området er beskyttet ved fredninger, og staten ejer mange af arealerne. Derfor finder du mange p-pladser, borde og bænke, grill- og lejrpladser. Der er mange fine udkigspunkter.
Det er tilladt at gå igennem indhegningerne ved lågerne.
God fornøjelse!