Vil du registrere de poster, du har fundet, skal det foregå via PC.

Svær rute 4,9 km

  • Turen er 4.9 km lang
  • Turens niveau: Svær

Hent kortet og find posterne: S – 1 – 27 – 32 – 9 – 8 – 4 – 24 – 15 – 16 – 25 – 11 - M

Start tur

En eller flere på samme mobil
Flere på hver sin mobil

Køb download

« Tilbage til Kobskov