Vil du registrere de poster, du har fundet, skal det foregå via PC.

Dilemmaquiz til nye NAKU-studerende

  • Turen er 1.9 km lang
  • Turens niveau: Begynder

Denne dilemmatur er designet til nye natur-og kulturformidlerstuderende, som er startet på Skovskolen i Nødebo.

Dilemmaturen skal fungere som et rystesammenspil, hvor man i grupper sammen går ud og diskutere de givende spørgsmål. 

Dilemmaerne er lavet af Natur-og kulturformidlerstuderende på 3. semester.

Temaet omhandler aktuelle naturproblemstillinger, og er derfor relevant for de nye studerende, da de kommer til at arbejde videre med disse dilemmaer i undervisningen. 

Startstedet er på Skovskolen i Nødebo 

God fornøjelse

Start tur

En eller flere på samme mobil
Flere på hver sin mobil

« Tilbage til Skovskolen, Nødebo