OBS!

En nyt Find Vej i Danmark-side er på vej og du kan godt glæde dig! 

Det betyder desværre at alle poster, der registreres på denne side, ikke tæller i Hall of Fame, 

der også vil blive nulstillet, når den nye side bliver lanceret. 

Skelhøj Plantage

7430 Ikast

Bemærk: Tjek status på projektet, inden du tager afsted via linket Mere information herover.

Skelhøj Plantage er et resultat af landbefolkningens store interesse for skovrejsning og hedens opdyrkning for snart hundrede år siden.
I plantagens nordøstlige del er der udsyn til Ikast golfklub, og her kan også ses resterne af en gammel brønd (er vist på kortet).
Den sydligste del af kortet omfatter store nåleskovsområder tilhørende Naturstyrelsen.
Mod vest ejer Naturstyrelsen også et stort område. Området omfatter to aktive grusgrave med stejle og farlige skrænter.
Den røde farve på kortet angiver, at disse området ikke må betrædes. Vi anmoder om, at dette respekteres.
I skovens nordlige del ejer kommunen en hytte, der kan lejes til arrangementer. Lige syd herfor ligger resterne af den gamle skydebane, hvor det tidligere kuglefang er omdannet til kælkebakke.

I Skelhøj Plantage kan der på de faste poster laves baner af alle sværhedsgrader og længder.
Det nye kort omfatter området fra motorvejen og sydpå helt til Isenvad.
Naturlige startsteder er indgangen til den nordlige hundeskov (Parkering lige nord for motorvejen) eller ved ”Hytten”.