Vil du registrere de poster, du har fundet, skal det foregå via PC.

Munkesøen

4400 Kalundborg

Find også lydposter med mobilen:

Playstore Appstore

Munkesø ligger midt i Kalundborg by og var engang en møllesø hvor vandet fra møllerne på de omkringliggende bakker blev samlet inden det blev ført ud i den nordlige del af den nuværende havn - Houget.

I dag er Munkesø udlagt som rekreativt område og med mange muligheder for fysisk udfoldelse i grønne omgivelser. De mange faciliteter bruges af områdets beboere, foreninger, uddannelsesinstitutioner m.fl. og det er glædeligt at det nu også er muligt at lave orienteringsløb i Munkesø. Det er Holbæk Orienteringsklub der i samarbejde med Dansk Orienterings-Forbund og Kalundborg Kommune har opsat posterne til glæde for de mange der de kommende år vil benytte sig af tilbuddet.

Starten foregår ved den store parkeringsplads på J. Hagemann-Petersens Alle (overfor Kalundborghallerne)

Find vej med mobilen: Her ved Munkesøen er der også mulighed for at prøve en tur med Find vej app’en TravelTales. Hent app’en via linket ovenfor, og vælg den ønskede tur med lydposter inde i app’en fra listen 'Find vej i DK'. Munkesøen Signaturløb er et kursus i at læse et orienteringskort. Ved hver post får du en forklaring på, hvordan du skal forstå kortets signaturer. Print kortet med alle poster og find posterne: S - 10 - 45 - 15 - 8 - 7 - 20 - 11 - 9. God fornøjelse.