Vil du registrere de poster, du har fundet, skal det foregå via PC.

Enø, Natura 2000-ruten

  • Turens niveau: Let

"Natura 2000" vandring på Enø med smartphone eller iphone

Karrebæksminde dobbeltkyst er udpeget til et internationalt naturbeskyttelsesomåde. Ruten fører dig til helt specielle naturtyper, og den er på 7,8 km og har 7 poster. "Natura 2000" posterne er markeret med røde tal i GPS-oversigten på kortet.
Posterne er: 17 - 22 - 2 - 9 - 12 - 13

Fortællinger om de 7 naturtyper får du via TravelTales. Scan koden i folderen og hent appen til din mobiltelefon. Fortællingerne starter automatisk, når du er ved posten.

Læs mere om Natura 2000 på Enø (område 169) på Naturstyrelsens hjemmeside .

Start tur

En eller flere på samme mobil
Flere på hver sin mobil

« Tilbage til Enø